• 021-22536735
  • اتوبان رسالت ، خیابان اثنی عشری ، پلاک 123

مشارکت در ساخت ، پیمان مدیریت ، پیمانکاری و اجرای ساختمان

مشارکت در ساخت ، پیمان مدیریت ، پیمانکاری و اجرای ساختمان
اجرا و مدیریت کلیه امور ساختمانی بصورت پیمانکاری و مشارکت در ساخت
شرکت فریر ماندگار به منظور خدمات گسترده در زمینه های فنی و مهندسی شامل عملیات ساختمانی و تاسیساتی و شرکت در
مناقصه های داخلی و خارجی و خدمات بازرگانی مرتبط با زمینه های مذکور فعالیت خود را آغاز نمود.

فعالیت های آغازین شرکت متمرکز بر اجرای عملیات ساختمانی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی در بخش صنعت و ساختمان فعالیت
جدي خود را آغاز نمود و در این مدت توانست با توکل به خدا و تلاش روز افزون و کسب تجربیات ارزنده و بهره مندي از بزرگترین اساتید این رشته، پیشرفت
هاي چشم گیري داشته باشد