• 021-22536735
  • اتوبان رسالت ، خیابان اثنی عشری ، پلاک 123

اجرای عملیات تکمیلی برج های 24 طبقه ( 101واحدی ) و 22 طبقه ( 86 واحدی ) شهید شهبازی

اجرای عملیات تکمیلی برج های 24 طبقه ( 101واحدی ) و 22 طبقه ( 86 واحدی ) شهید شهبازی
اجرای عملیات تکمیلی برج های 24 طبقه ( 101واحدی ) و 22 طبقه ( 86 واحدی ) شهید شهبازی
  • استان: تهران
  • شهر تهران
  • موضوع پروژه:امور ساختمانی

نام پروژه : شهید شهبازی
محل اجرا : تهران - انتهای همت جنب دریاچه خلیج فارس
نام کارفرما : تعاونی مسکن لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 93-1392