• 021-22536735
  • اتوبان رسالت ، خیابان اثنی عشری ، پلاک 123

پروژه های انجام شده تعاونی مسکن لشکر 27 محمد رسول الله (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پروژه های انجام شده تعاونی مسکن لشکر 27 محمد رسول الله (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
پروژه های انجام شده تعاونی مسکن لشکر 27 محمد رسول الله (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  • استان: تهران
  • شهر تهران
  • موضوع پروژه:امور ساختمانی

1- موضوع قرارداد : اجرای عملیات تکمیلی برج های 24 طبقه ( 101واحدی ) و 22 طبقه ( 86 واحدی )
نام پروژه : شهید شهبازی
محل اجرا : تهران - انتهای همت جنب دریاچه خلیج فارس
نام کارفرما : تعاونی مسکن لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 93-1392

2- موضوع قرارداد : اجرا دیوار چینی محوطه تربیت بدنی لشگر 27 محمد رسول الله
محل اجرا : تهران
نام کارفرما : مهندسی لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 1384

3- موضوع قرارداد : احداث 30 واحد مسکونی
محل اجرا : تهران - انتهای اتوبان همت - شهرک شهید باقری
نام کارفرما : تعاونی مسکن لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 84-1383

4- موضوع قرارداد : احداث 72 واحد مسکونی
محل اجرا : تهران - انتهای اتوبان همت - شهرک شهید باقری
نام کارفرما : تعاونی مسکن لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 83-1382

5- موضوع قرارداد : اجرای نما و سفیدکاری سرویس ناهارخوری لشگر 27
محل اجرا : تهران - اتوبان اسبدوانی
نام کارفرما : سازمان مهندسی لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 1382

6- موضوع قرارداد : احداث ساختمان اداری تربیت بدنی لشگر 27
محل اجرا : تهران - اتوبان اسبدوانی
نام کارفرما : سازمان مهندسی لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 1381

7- موضوع قرارداد : اجرای مجتمع رفاه لشگر 27 محمد رسول الله
محل اجرا : اتوبان قم
نام کارفرما : تیپ سوم رمضان لشگر 27 محمد رسول الله
سال اجرا : 1379