• 021-22536735
 • اتوبان رسالت ، خیابان اثنی عشری ، پلاک 123

معرفی پرسنل

 • مهندس عبدالله عباس زاده
  • نام و نام خانوادگی:مهندس عبدالله عباس زاده
  • سمت:مدیریت پروژه ها
  • پست الکترونیک:[email protected]
 • مهندس مهدی درجزی پور
  • نام و نام خانوادگی:مهندس مهدی درجزی پور
  • سمت:مدیریت تاسیسات الکتریکی
  • پست الکترونیک:[email protected]
 • مهندس علیرضا توکلی
  • نام و نام خانوادگی:مهندس علیرضا توکلی
  • سمت:مدیریت تاسیسات مکانیکی
  • پست الکترونیک:[email protected]