• 021-22536735
 • اتوبان رسالت ، خیابان اثنی عشری ، پلاک 123

دستاوردها

 • گواهی ایمنی کارگاه از دانشگاه آکسفورد
  گواهی ایمنی کارگاه از دانشگاه آکسفورد
 • گواهی حسن انجام کار
  گواهی حسن انجام کار
 • گواهینامه تست UT
  گواهینامه تست UT
 • گواهینامه تست MPT
  گواهینامه تست MPT
 • گواهینامه تست جوش
  گواهینامه تست جوش